Spánek a chování novorozence

 

Novorozenecké období je nejčastěji popisováno jako období prvních šesti týdnů od narození děťátka. Doba tzv. ,,šestinedělí“ slouží nejen jako rekonvalescence maminky, ale také jako doba poznávání a seznamování se navzájem s miminkem. Donošené miminko (zralé) má právě v době šestinedělí jasně dané stavy bdění a spánku. Miminko v tomto období spí v průměru 20 hodin denně – ne však v kuse. Spánek je rozdělen do většího množství v krátkých intervalech.

Mimo spánku a doby, kdy je děťátko vzhůru můžeme pozorovat ještě další fáze (stavy).

 

Celkově je u novorozenců rozlišováno šest stavů

1. Hluboký spánek

- pravidelný dech

- oči zavřené

- nízké svalové napětí

- změna stavu méně pravděpodobná

- NERUŠIT

 

2. Lehký spánek

- tzv. REM fáze spánku

- oči zavřené (mohou být však i pootevřené)

- rychlé oční pohyby

- drobné záškuby (tzv. tiky)

- časté změny mimického výrazu

 

3. Dřímota

- přechodný stav mezi spánkem a bděním

- oči bývají otevřené a mohou působit ,,kalně“

- občasné svalové záškuby

- svalové napětí nízké

 

4. Klidný bdělý stav

- děťátko s jasným pohledem

- veškerou pozornost věnuje dívání, naslouchání a objevování okolí

 

5. Aktivní bdělý stav

- oči otevřené

- velká pohybová aktivita končetin

- může být doprovázeno i krátkým hlasovým projevem

 

6. Pláč

- oči otevřené nebo zavřené

- okem viditelné svalové napětí

- nepravidelný dech – pláč

- velká pohybová aktivita celého tělíčka

 

Proč je žádoucí orientovat se v těchto stavech?

Důvodem proč rozeznávat výše uvedené stavy je správné rozeznání stavu, a tím tak správné zacházení s novorozencem. ,,Právě na aktuálním stavu bdělosti záleží, jak bude děťátko reagovat na podněty z okolí, např. jinak bude děťátko reagovat na ukazovanou hračku ve stavu dřímoty a jinak v klidném bdělém stavu“.