Básničky pro nejmenší na téma zvířata

 

Vrabčák budí sluníčko                                                                                   Žabky

Vrabčák pípá písničku,                                                                      Kdo mě budí ze spánku?
ospalému sluníčku.                                                                            Slyším zpívat studánku.
Vstávej slunce, už je jaro!                                                                 Ano, ano, je to tak,
Copak se ti v zimě zdálo?                                                                 živá voda, kvaky, kvak!

Vrabčák pípá vesele,                                                                         Cožpak mají vodní kapky,
slunce, vylez z postele!                                                                     stejný hlásek jako žabky?
Že tě klovnu do ucha,                                                                       Žádné kvaky, kvaky, kvak!
paprsky ti rozcuchám!                                                                      Studánka je plná žab!

 

Kočička                                                                                 Žirafa

Naše malá kočička                                                                Žirafa je tuze dlouhá,

má veselá očička.                                                                 do nebe jí hlava čouhá.

Když se na svět kouká,                                                         Pije vodu z potoka,

tiše přitom mňouká.                                                              hledí na svět zvysoka.


Lední medvěd                                                                      Žížalky

Lední medvěd, krásně bílý,                                                  Když po dešti je mokrá zem,

mívá často dlouhou chvíli.                                                   žížalky hned lezou ven.

Chtěl by radši domů zpět,                                                    Všechny totiž láká,

kde je mráz a sníh a led.                                                      jak ta voda pěkně cáká.

 

Velbloud                                                                            Gorila

Nezkušení velbloudi                                                          Gorila v zoologické zahradě

často v poušti zabloudí.                                                     Má sedm chlupů na bradě.

Chodí proto na procházku                                                 Je to parádnice,

v dlouhé řadě, na provázku.                                              jaká se často nevidí,

                                                                                         celý den hledí do zrcátka,

                                                                                         zda jí ty chlupy sluší.